(ВИДЕО) Зоран Тодороски - Ѕнда – прилепскиот иноватор чија крајна цел е вселената
83425208_113292373554260_678017133495032
29060043_2016680208590936_36926234558838

© 2020 Аналитикум / Analitikum