(ВИДЕО) Како беше убиен КОЧО РАЦИН

Коста Солев Апостолов -Кочо Рацин македонски револуционер, поет учесник во НОВ, македонски автономист кој бил и во непостојан судир со ЦК на КПЈ поради неговите ставови за поголема автономија на Македонија во федерацијата.Бил во судир со бугарските фашисти но и во судир со југословенските комунисти од кои имал постојани закани.

Напишал повеќе песни со револуционерни содржини, 1943 песната "Изгреј Зоро на слободата" која е и прва химна на Македонија е препеана на посовремен македонски јазик од Кочо Рацин и е објавена како прва песна во стихозбирката „Македонски народноослободителни песни“.Убиен на 13 јуни 1943 година,Вечна му слава,Кочо Рацин !!!!

Емотивно видео за за смрта на Коста Солев Апостолов -Кочо Рацин:


29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum