Награда “Марија и Емилија Кукубајска“ - за достигнувања во борбата против КОВИД19 за Вело Марковски

Вело Марковски е добитник на меморијалната награда “Марија и Емилија Кукубајска“ - 2020 год за достигнувања во борба против КОВИД-19 пандемијата.
29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum