ЈОСИФОВСКИ: „Чист Драгор за Чиста Битола“, да ја донесеме оваа идеја до реализацијаДосегашните испитувања покажале дека количината на канализациона вода во реката Драгор е два пати поголема од количината на чиста водa.

Мојата замисла е „Чист Драгор за Чиста Битола“, да ја донесеме оваа идеја до реализација. #ДоброУтро #БитолаЕГрадот


29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum