Игралиштето кај Јени Маале доби нов изглед

Деца што своето детство го поминале на игралиштето кај Јени Маале, се решија да направат некои измени на игралиштето. Тие на центарот на игралиштето го нацртаа знамето од Кутлеш.


29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum