ФОТО ГАЛЕРИЈА - Реконструкција на Св. ЈОВАН БОГОСЛОВ - Битола

Подолго време хумани граѓани работат на реконструкција на црквата Св. ЈОВАН БОГОСЛОВ да светне во полн сјај над Битола затоа апелираат и за помош.


"Ве молиме кој сака да ни помогне доколку сте во можност финансиски, матриално се ние добредојдено и од бога благословено да ги собереме потребните финансиски, матриални сретства и да го направиме ова духовно катче едно од најубавите места во Македонија, кој сака да поможи кој е во можност за повеќе информации нека не контактира и ќе добие писмено молитвено барање од страна на управниот одбор на манастирот Св. ЈОВАН БОГОСЛОВ- Битола."

Број на жиро сметка 500000000935010

Повеќе информации на тел. 076/684-671


29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum