(ФОТО ГАЛЕРИЈА) ЕЗЕРОТО КОЗЈАК СТАНА ЦРВЕНО

Езерото Козјак еднаш во годината станува црвено од алгите, многу интересен феномен.

Имавме среќа и го овековечивме тој момен.


29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum