Деклapирани Maкедонци во Coлун пpeд повеќе од 1 BEК: Истopиски дoкaзи кои ypивaaт бугapcки фaнтазии


Бугарската влада и историографија често пати го користи српскиот дипломат Стојан Новаковиќ како некаков доказ за српска измислица на македонската нација.


Но писмо од Новаковиќ кое во Бугарија не се објавува ја раскажува целата вистина за српскиот обид да ја искористат посебноста на Македонците во битката со Бугарија да се наметне културна хегемонија врз Македонија.


Во писмо кое Новаковиќ го испраќа до српски министер се дава пример на Македонец кој учел во Солунската гимназија и немал дилеми за неговата македонска припадност.


Примерот кој го дава Новаковиќ до српскиот министер јасно укажува дека Македонците пред повеќе од еден век не се чувствувале ниту како Грци, ниту како, Бугари и Срби.

Книгите на Стојан Новаковиќ кои ги содржат овие факти тешко може да се најдат во Бугарија.


извор: infomax.mk

29060043_2016680208590936_36926234558838