Бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА, во Државен архив за сектор ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊАВо државен архив, Сектор за финансиски прашања бараат човек со завршен факултет БИОЛОГИЈА.


Ова е уште еден од огласите за работа кои се коментираат на социјалните мрежи. Граѓаните се реагираат дека на ваков начин огластите се „наместени“ и дека вработувањата се строго под партиски клуч.


Последно во низата на вакви вработувања, каде за една позиција се бара диплома од сосема некоја друга професиј, беша владиниот оглас. За советник и плата од 36 илјади денари, Владата бараше масер.
извор: lider.com.mk


29060043_2016680208590936_36926234558838