Продолжи обновата и реконструкцијата на Св. ЈОВАН КРСТИТЕЛ во Битола


На ден 10.05.2021 година Понеделник со почеток во 07:30 часот ќе се малтари дел од манаститрот Св. ЈОВАН КРСТИТЕЛ, за таа цел секоја помош е добредојдена, најмногу има потреба од работна рака и мајстори. Повеќе инфо на следниот линк.


29060043_2016680208590936_36926234558838