Владата усвои законски измени за пpизнавање на родовиот идентитет на трансродовите лица

На предлог на Министерството за правда на денешната седница на Владата утврден е Предлог-законот за изменување на Законот за матична евиденција, со кој ќе се овозможи признавање на родовиот идентитет на трансродовите лица согласно позитивното меѓународно законодавство и почитувањето на сите човекови права.


Решението УИ.бр. 16/2017 донесено од страна на Управниот суд на Република Македонија (во натамошниот текст: УС или Суд) на ден 25.09.2017 година утврдува дека лицето X по извршената медицинска интервенција го сменилo својот пол, (2) го поништува ЕМБГ, лицето Х и (3) ги задолжува Управата за водење на матичните книги и Министерството за внатрешни работи да преземат извесни чекори како лицето Х би се здобило со нова ознака на пол во матичната евиденција и нов ЕМБГ кои ќе соодветствуваат на фактичката состојба ((ќе го рефлектираат новиот пол).извор: infomax.mk

29060043_2016680208590936_36926234558838