АНКЕТА МЦМС: Градоначалничката на Битола Наташа Петровска отценета со 1,4 а Митко Јанчев со 10


Податоците биле прибирани во телефонска анкета во периодот од 17 до 24 март 2021 година. Анкетата е спроведена на национален репрезентативен примерок од 1003 испитаници.


Најдобро отценет градоначалник од граѓаните е Митко Јанчев а најлоши се градоначалниците на Ѓоче Петров, Струга, Прилеп, Битола...


29060043_2016680208590936_36926234558838