ФОТО I СКАНДАЛ: Младината на СДСМ побара „легализација“ на КАНАБИСОТ


20 април e Светски ден на канабисот и борбата за негова легализација. И покрај големиот број на на научни истражувања за позитивните и лековити ефекти од употребата на канабис, легализацијата на канабисот е исклучително бавна, како во светот, така и кај нас.

Законските измени за зголемена употреба на канабисот во медицински цели претставуваат напредок и влијаат на разбивање на предрасудите и менување на свеста кај граѓаните во нашата земја по ова прашање.

Барањата на невладините организации кои работат во оваа област и законските измени што ги подразбираат тие, се вистинскиот чекор потребен за декриминализација на канабисот и негова легализација за индустриска, медицинска и рекреативна употреба.

На сите борци за легализација: Среќен 20/4 #420day


29060043_2016680208590936_36926234558838