Д-р ТОНИ КОЊАНОВСКИ: Изградба на нов градски парк во Нова Битола со авантуристички содржини


„Еден од приоритетните проекти кој го најавуваме е изградба на нов градски парк на територијата на Нова Битола, со авантуристички и адреналински содржини за деца и возрасни. Паркот покрај авантуристичките содржини, ќе има хортикултурно и партерно уредување, детско катче и спортски рекреативен дел. Паркот во Нова Битола го започнуваме веднаш како нова локална самоуправа на задоволство на сите граѓани“ вели д-р Тони Коњановски.


29060043_2016680208590936_36926234558838