ЛИТЕРАТУРНО ЧИТАЊЕ: „Нивното дело и жртва, највисок чин на љубов кон татковината“ Солунските атенати


Повик до сите членови на УМС на ВМРО-ДПМНЕ Битола, кои се заинтересирани, да земат учество.

Сите заинтересирани, да го следат упатството за пријавување кое се содржи во прилогот.

#МладиКоиПраватРазлика

#ВоМладитеЕСилата

#УМСБитола


29060043_2016680208590936_36926234558838