Тони Коњановски се сретна со пазарџиите од новиот пазар


Непосредно, во директна комуникација со пазарџиите, со граѓаните, добронамерници на Битола. Не охрабрува што ја почуствувавме надежта кај нив, вербата во подобра иднина и љубовта што ја делиме за градот.


29060043_2016680208590936_36926234558838