Средба на Тони Коњановски и Зоран Петковски со дел од спортските работници на Битола


Спортот е многу важен за здравјето и духот на секој човек. Спортот зближува, рекреира, бодри и инспирира. Во Битола, ќе создадеме услови и за екипните и за индивидуалните, но и училишните и рекреативните спортови. Ќе успееме, умно ќе ги искористиме и споиме постојните ресурси со новосоздадените и новопронајдени можности.


Денеска имавме заедничка средба со кандидатот за советник Зоран Петковски и дел од спортистите и спортските работници на Битола.


29060043_2016680208590936_36926234558838