НЕМА ПОПИШУВАЧИ: Голем број од пријавените попишувачи не дошле на закажаната обука

Стравот од пандемијата ги поколебал пријавените реонски попишувачи и инструктори па голем дел од нив не се појавиле на терминот за обука. Државниот завод за статистика апелира до нив да не се откажуваат и да дојдат на следната нова обука.

Народниот правобранител писмено се обратил до Заводот за статистика барајќи итно да се направат промени и корекција на прашалниците кои се користат при реализирање на пописот а се однесуваат на лицата со попреченост. Препораката има за цел да обезбеди реално собирање на податоци за оваа категорија лица за да може во иднина да се креираат политики за нивно активно вклучување во активностите. Забелешките се дека прашањата биле премногу општи и не може во целост да се препознае дали некое лице има каква било попреченост. Кај слепите лица на пример, особено оние кои живеат сами без асистенти може да се доведе во прашање веродостојноста на дадените одговори. За овие прашања во текот на неделава ќе се одржи и средба во заводот за статистика. Од Dржавниот завод за статистика уверуваат дека најголемата статистичка операција ќе се врши по сите протоколи и нема простор од страв и паника поради епидемиолошката состојба. Пописот ќе се врши на отворено, во дворовите на куќите и на простор пред зградите. Лицата кои се во изолација ќе се попишуваат со посебни мерки.


извор: инфомакс

29060043_2016680208590936_36926234558838