ЕУРОСТАТ: Македонија е трета нajcиромашна земја во Европа

Според податоците на Еуростат, Македонија е трета најсиромашна земја во Европа. Посиромашни од нас се само Албанија и БИХ се најсиромашните земја во Европа со БДП што е околу 31% од просекот на ЕУ.

Ова значи дека на овие земји ќе им требаат децении за да ги достигне економските стандарди на остатокот од ЕУ и имаат слаб економски потенцијал. Земји со најголем БДП во Европа се Луксембург и Ирска, двете со 93% над просекот на ЕУ. Другите врвни резултати се на Швајцарија, Норвешка, Данска и Холандија. Во однос на земјите-членки на ЕУ, Бугарија е најлошо пласирана со 47% од просекот на ЕУ. Земјите од Западен Балкан според Еуростат котираат слабо со тоа што Босна и Херцеговина тесно ја надминува Албанија, а Македонија има трет најнизок БДП. Србија и покрај највисоко ниво на странски инвестиции е на четврто најниско место.извор: инфомакс

29060043_2016680208590936_36926234558838