И бегалците од Авганистан ќе се попишуваат на пописот во Македонија


Македонија е една од ретките земји од регионот кои великодушно прими бегалци од Авганистан. Засега се 450 а за очекување е оваа бројка во следниот период да се зголемува. Она што е за нас значајно е што нивното пристигнување се совпаѓа со почетокот на пописот во Македонија кој започнува на 5 септември.

Според Законот за попис и бегалците од Авганистан ќе бидат попишани. Членот 6 од Законот е јасен и тој вели дека ќе „бидат опфатени и странски државјани кои престојуваат во Македонија со одобрение за престој и лица без држајанство кои во моментот на спроведување на пописот се затекнати во земјата, пишува Република.мк. 450 бегалци ќе бидат сместени во хотели и мотели кои ќе бидат нивни привремени престојувалишта и попишувачите ќе бидат должни да отидат кај нив и да ги попишат.

29060043_2016680208590936_36926234558838