Се пишуваат Албанци за да се вработат: ЕМИЛ КОСТОВСКИ, АЛБАНЕЦ, стана филмолог во Кинотека на ...


Од сите пријавени кандидати за позицијата „филмолог-филмски архив“ на огласите што во три македонски дневни весници ги објавила Националната установа Кинотека на Македонија, избран е филмологот Емил Костовски.

Во решението потпишано од директорот Владимир Ангелов, филмологот Костовски е вработен на неопределено работно време.


Извор: Плус Инфо

29060043_2016680208590936_36926234558838