Свечено предаден за користење и пуштен во употреба на нов фрижидер- Полицискиот синдикат Кавадарци


Претседателот на македонскиот полициски синдикат д-р Марјан Кицев се пофали на фејсбук дека како дел од подобрувањето на условите за работа во македонската полиција додели фрижидер на претеседателот на ОО Кавадарци


Тие во својата објава напишаа


ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ


Почитувани денес во Кавадарци страна на Потпретаедателот на МПС Зоран Крстев и Претседателот на Совет на МПС Велес Трајче Цветков со цел обезбедување на подобри услови за работа на членовите на Македонскиот полициски синдикат во Основната организација на МПС “Кавадарци ” на Претседателот на ОО Кавадарци Горан Ѓелов му беше предаден за користење еден фрижидер, набавен од средствата за тековно функционирање на Советот Велес


Акцијата на Македонскиот полициски синдикат ширум републиката за создавање на побезбедна работна средина и безбедни и здрави услови при работа на своите членови продолжува


СЕКОГАШ ВО ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ


ГИ ПОДОБРУВАМЕ НА УСЛОВИТЕ НА РАБОТА


Македонски полициски синдикат

Претседател

Д-р Марјан Кицев

Македонски полициски синдикат


29060043_2016680208590936_36926234558838