АД МЕПСО ја заврши 2020 со загуба од 6 милиони евра, се очекува ново поскапување на струјата?


Управниот Одбор на АД МЕПСО во понеделникот ја усвоил консолидираната годишна сметка и годишниот финансиски извештај од работењето во 2020, а компанијата деловната година ја заврши со загуба од 357.855.000 денари, или 5,818 милиони евра.

Ваквиот биланс следува и покрај тоа што на АД МЕПСО минатата година Регулатрона комисија за енергетика делумно му го прифати барањето за зголемување на тарифата за пренос и, заедно со останатите електроенергетски компании на регулираниот пазар, доби зголемување на цената на сметките за домаќинствата за 7,4 отсто повисока цена од 1 јули.


Операторот на електропреносниот систем во овој период спроведува сеопфатна анализа на сите елементи од деловното работење на претпријатието врз основа на кои ќе се дефинираат наредните чекори, односно ќе се одлучи дали ќе се побара ново зголемување на тарифата за пренос од Регулаторната комисија за енергетика и колку тоа ди влијаело на сметките на крајните потрошувачи.


„Оваа 2021 година почнува нов тригодишен регулиран период, за кој на АД МЕПСО ќе му се утврди регулиран максимален приход потребен за вршење на дејноста во овој случај - пренос на електрична енергија“, велат од таму и додаваат дека регулираниот максимален приход што ќе му биде потребен ќе зависи од предвидените трошоци, амортизацијата, но и од обезбедувањето на определена стапка на пренос на капиталот, во која се вклучени и планираните инвестиции.


АД МЕПСО минатата година побара повишување на цената поради намалените приходи, но и поради, како што рекоа од таму, инвестициските потфати за подобрување на преносниот систем. Ланското поскапување на струјата предизвика незадоволство во јавноста која сметаше дека моментот за зголемување на цената не е соодветен поради настапувањето на епидемијата.


Регулаторната комисија се очекува да ги разгледа барањата и да донесе нова одлука во периодот на јуни месец, а АД МЕПСО се надева дека од РКЕ ќе бидат земени предвид сите пресметковни елементи вклучително и финасискиот резултат од последната година.


„Во моментот се уште е рано да се каже колкав ќе биде износот од барањето за тарифата за пренос а секако не може да говориме за крајната цена, каде што влијаат тарифата за дистрибуција, униварзалниот снабдувач и обновливите извори на енергија“, велат од компанијата.


Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем за 2019 оствари добивка пред оданочување од 480.113.909 денари.


извор: фактор

29060043_2016680208590936_36926234558838