(ВИДЕО) Животот на граѓаните во опасност: Канцерогена материја во Вардар и до изворот Рашче


Една од двете опасни еко точки која Македонија ја става на мапата на високо ризични држави каде има опасност по здравјето и животот на граѓаните е предмет на сторијата подготвена од ТВ Сител. Канцерогениот шестовалентен хром од депонијата на Југохром е сериозна опасност за изворот во Рашче преку кој со вода за пиење се снабдуваат над една третина а од македонските граѓани.

Но, државата иако добро информирана за можните последици по здравјето на граѓаните е заглавена во потрагата по решение.


29060043_2016680208590936_36926234558838