ЗА ЕДНА ГОДИНА, 42% ЗГОЛЕМЕНА Е ЦЕНАТА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ29060043_2016680208590936_36926234558838