ЈАНЕ: Сега нашите умови се како чад, но наскоро ќе бидат како оган, oружјето на божествената правда29060043_2016680208590936_36926234558838