ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА: За една година, бензинот 22 денари а дизелот 17 денари29060043_2016680208590936_36926234558838