Лoши peзултати: БДП во пpвoтo тримeceчje во минyc 1,9 проценти

Растот на бруто-домашниот производ (БДП) во првото тримесечје од годинава е во минус 1,9 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.


Во првото тримесечје од 2021 година, пораст е забележан во секторите: Градежништво од 1.7 %, Дејности во врска со недвижен имот од 0.5 % и Земјоделство, шумарство и рибарство од 0.3 %.


Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во првото тримесечје од 2021 година, номинално расте за 1.8 %, а нејзиното учество во структурата на брутодомашниот производ изнесува 65.5 %.


Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 18.3 %, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 11.2 %.


Бруто-инвестициите во првото тримесечје од 2021 година бележат опаѓање во делот на промената на залихи.извор: инфомакс

29060043_2016680208590936_36926234558838