ФОТО ВЕСТ I Од денес се наплатува и „мостарина“ на мостот во Буковски Ливади -Битола29060043_2016680208590936_36926234558838