Цароска КЛОНИРА ЛИКОВИ И БРИШЕ НАЦИЈА со новата образовна програма


Министерството за образование и наука ги усвои наставните програми за прво и четврто одделение според новата концепција. Наставните програми веќе се објавени на сајтот на Бирото за образование и наука.


Професорката по историја од Институтот за национална историја Катерина Тодороска за „Фокус“ вели дека новата наставна програма по предметот „Историја и општество“ за четврто одделение е несоодветна на возраста на учениците.

Според напишаното во наставната програма за која зборуваме тоа значи дека националната припадност Македонец ќе се сведе на етничка припадност, но националната припадност веќе се заговара како граѓанин на Република Македонија. Со тоа, јасно е дека забетонираните националност и јазик, попримиле вода и се разводниле. За крај, ќе повторам дека во објавената „Наставна програма предметот „Историја и општество“ за IV одделение“ има се‘ и сешто, а најмалку историја. Ваква каква што се нуди наставната програма е иновација на хибридниот систем кој образованието го сфаќа како процес на клонирање на ликови под нивниот интелектуален капацитет, заклучува Тодороска.
29060043_2016680208590936_36926234558838