Доколку имате некоја информација која ви се случила вам или на некој ваш близок и сакате да биде објавена од наша страна, слободно контактирајте не на нашата Facebook страница или пополнете ги полињата подолу со сите информации кои ги поседувате. Ви благодариме на вниманието! 

Испрати порака:
Add a File

Ви благодариме на испратената порака!